Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Program ličnog razvoja

Trening emocionalne pismenosti – iskustveni kurs

Emocionalna pismenost podrazumeva razumevanje sopstvenih osećanja i onoga što ih uzrokuje, kao i upravljanje svojim emocijama. Opšti cilj učenja emocionalne pismenosti jeste povećati ličnu moć, odnosno naučiti da emocije rade za nas, a ne protiv nas i povećati saradnju sa drugim ljudima, bez manipulacije i psiholoških Igri.

Tematske celine:

 • Razvijanje veština slobodnog izražavanja ljubavi i naklonosti u međuljudskim odnosima;
 • Redukovanje negativne kritike (samokritike) u korist konstruktivne kritike;
 • Razvijanje samosvesti i samopouzdanja;
 • Usvajanje veština emocionalno pismene komunikacije;
 • Uviđanje povezanosti između mišljenja, osećanja i ponašanja;
 • Uviđanje razlika između funkcionalnih i disfunkcionalnih neprijatnih osećanja;
 • Uviđanje pozitivnih funkcija neprijatnih osećanja;
 • Razumevanje i prihvatanje osnovnih ljudskih prava;
 • Učenje direktne i iskrene komunikacije naspram manipulacije i psiholoških Igri.

Očekivani rezultati:

 • Jačanje samopouzdanja u odnosima sa drugima;
 • Razvijanje veština slobodnog izražavanja ljubavi i naklonosti prema sebi i drugima;
 • Redukovanje negativne kritike/samokitike;
 • Razvijanje komunikacijskih veština;
 • Bolje uviđanje misaonih procesa, uverenja i vrednosti kao deo emocionalne reakcije;
 • Bolje uviđanje pozitivnih funkcija neprijatnih osećanja;
 • Jačanje tolerancije na neprijatna osećanja;
 • Jačanje sistema vrednosti koji visoko vrednuje samoodgovornost, iskrenu i otvorenu komunikaciju.

Oblik rada:

Radionički oblik rada, što podrazumeva aktivnost svih učesnika treninga: rad u malim grupama, parovima, role play - igranje uloga i individualne aktivnosti.

Dinamika rada

Kurs u Novom Sadu obuhvata 4 radionice u trajanju 4h, a u Beogradu 2 radionice u trajanju 8h. Trener svim učesnicima obezbeđuje radni materijal i sertifikat Psihopolis instituta.

 

Organizator kursa: Psihopolis institut

Cena

Novi Sad: 60€, može da se plati u dve rate.

Beograd: 60€, može da se plati u dve rate.

 

 
 
  Pretraga sajta
 
Asertivni trening
Trening Emocionalne pismenosti
Grupa za lični razvoj
 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u