Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Stručno usavršavanje

Program stručnog usavršavanja je namenjen stručnjacima iz  humanističkih nauka – praktičarima, koji uviđaju potrebu širenja i promovisanja socijalne i emocionalne  inteligencije u našoj sredini i koji žele da postanu sertifikovani treneri asertivne komunikacije i emocionalne pismenosti od strane Psihopolis instituta.

Danas nam je svima jasno koliko je permanentno obrazovanje važno za profesionalni napredak svakog pojedinca. Ubrzani razvoj društva i česte promene procesa i sredstava rada, kao i sve veća informatizacija društva itd. obavezuju svakog pojedinca da stalno stiče nova znanja, navike i veštine, da dopunjuje, proširuje i menja obrazovanje koje je stekao u mladosti.

Interesovanje za asertivnost i emocionalnu pismenost u svetu

Nekoliko kulturnih promene u SAD- 60-tih i 70-tih godina prošlog veka su imale veliki uticaj na popularizaciju asertivnosti u toj sredini. Prva promena se odnosila na pokreta za ljudska prava koji je bio povezan sa problemom različitih oblika diskriminacije. U takvim okolnostima trebalo je pronaći adekvatniji način komunikacije od agresivnosti, što rezultira pojavom novog psihološkog konstrukta -  asertivnost. Tih godina u fokus interesovanja takođe dolaze međuljudski odnosi među zaposlenima, jer su istraživanja pokazala da dobri odnosi u kolektivu imaju uticaj na porast profita i smanjenje stresa.  Međutim, problem je bio u pronalaženju veština za poboljšanje odnosa s drugim ljudima. Unutar ovakvog kulturalnog konteksta rastao je interes za trening asertivnosti.

Takođe, gotovo svi humanistički usmereni psihoterapeuti i savetnici prepoznaju da je učenje klijenata da se izraze i zauzmu za sebe, kao i da slobodno izražavaju prijatne i neprijatne emocije neophodan deo zdravog života. Dakle, svi oni prepoznaju asertivnost i emocionalnu pismenost kao opšti cilj tretmana.

Naša sredina

Moj lični utisak je da se danas u našoj sredini  javlja slična potreba, gde smo svi suočeni sa izazovom da naučimo jedan nov obrazac ponašanja koji će nam pomoći da se zalažemo za sebe i svoj interes na način koji nije agresivan? Mislim da nas kulturni kontekst u kome se danas svi nalazimo podstiče da aktiviramo svoje snage i znanje u širenju asertivne komunikacije kod nas. Ukoliko i vi prepoznajete ovu potrebu možete se prijaviti na Asertivni trening – nivo za trenere ili Trening emocionalne pismenosti – nivo za trenere i steći potrebna znanja i veštine, kao i sertifikat Psihopolis instituta za organizovanje iskustvenih radionica.

Ukoliko želite da saznate nešto više o kursevima možete pogledati meni sa vaše desne strane i odabrati opciju koja vas interesuje.

 

 
 
  Pretraga sajta
 
Asertivni trening - nivo za trenere
Emocionalna pismenost - nivo za trenere
 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u