Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Rečnik psiholoških pojmova

Rečnik psiholoških pojmova koji je pred vama predstavlja spisak relevantnih termina koji se najčešće koriste u oblasti psihoterapije, psihologije i savetovanja. Svrha rečnika je da doprinese boljem razumevanju termina u pomenutim oblastima. Definicije su preuzete iz rečnika psihologije autora Trebješanin, Ž.(2008): Rečnik psihologije, Stubovi kulture, Beograd. Neke definicije su skraćene.

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

UM
(grč. nus; lat. ratio; nem. Vernunft) 1. U filozofiji, najviša sposobnost celovite, sistematičke spoznaje sveta, koja nadilazi sposobnost analitičkog mišljenja i razboritog suđenja, prevazilazeći tako razum,. U. je, prema Kantu, šira i nadređena spoznajna moć u odnosu na razum, jer obuhvata i intuiciju i sposobnost stvaranja ideja. Pomoću sintetičkih ideja, u. unosi viši red i jedinstvo u razumom sređene podatke. Ovaj filozof smatra da se naša spoznaja kreće od čulnih utisaka, preko razuma do u., koji, pomoću transcendentalnih ideja, vrši najvišu sintezu podataka. 2. U laičkom žargonu i starijoj psihologiji odgovara pojmu intelektualno izvanredno nadarenog pojedinca (npr. Dekart je veliki u.), pameti, duhovne moći ili inteligencije (npr. umni količnik u merenju intelektualnih sposobnosti).
UZBUĐENJE
1. U filozofiji i neuropsihologiji, specifičan neurofiziološki proces u nervnom sistemu izazvan čulnim dražima ili nervnim impulsima. 2. U psihologiji, stanje uznemirenosti u kojem je aktiviran autonomni nervni sistem; javljaju se intenzivne, prijatne ili neprijatne emocije, kao i impulsi za motornom aktivnošću i rasterećenjem napetosti.
 
 
  Pretraga sajta

 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u