Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Rečnik psiholoških pojmova

Rečnik psiholoških pojmova koji je pred vama predstavlja spisak relevantnih termina koji se najčešće koriste u oblasti psihoterapije, psihologije i savetovanja. Svrha rečnika je da doprinese boljem razumevanju termina u pomenutim oblastima. Definicije su preuzete iz rečnika psihologije autora Trebješanin, Ž.(2008): Rečnik psihologije, Stubovi kulture, Beograd. Neke definicije su skraćene.

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

BEKSTVO OD SLOBODE
Prema Erihu Fromu (Fromm) mehanizmi b.o.s. su iracionalni, neadekvatni pokušaji da se izbegne ili umanji nepodnošljivo osećanje usamljenosti savremenog čoveka, a koji, zapravo, samo još više pojačavaju osećanje izgubljenosti. From izdvaja tri glavna mehanizma bekstva: 1. Autoritarnost (simboličko sjedinjavanje pojedinca s moćnim autoritetom), 2. Destruktivnost (razaranje kao posledica osujećenja zdravog razvoja) i 3. Konformizam (potpuno saobražavanje pojedinca društvenim normama). Prva dva mehanizma su karakteristična za totalitarnu, a treći za savremeno demokratsko društvo.
BES
Neprijatni afekt koji se sastoji od snažnog i burnog izliva nekontrolisane mržnje, ljutnje, jarosti i gneva prema nekoj osobi ili predmetu. Na unutrašnjem, fiziološkom planu b. karakteriše aktiviranje simpatičkog nervnog sistema, te otud ubrzan rad srca, povišen krvni pritisak, ubrzano disanje, pojačano lučenje glukoze iz jetre i adrenalina iz srži nadbubrežne žlezde, kao i povećanje snage skeletnih mišića, a na spoljašnjem, telesnom planu ispoljava se u živoj gestikulaciji, vikanju, lupanju nogama, stezanju pesnica, crvenilu lica, pretećim pokretima i borbenom stavu celog tela. Na subjektivnom planu, b. se doživljava kao stanje neprijatnosti, "suženja" ili "pomračenja" svesti u kojem je osoba "obuzeta" afektom kao nekom demonskom silom. Prvi izlivi snažnog i nekontrolisanog b. sreću se kod dece u ranom uzrastu onda kada im se uskrati zadovoljenje neke želje. Neke odrasle osobe (autoritarne, histeričke ili sa koleričnim temperamentom) sklonije su ovom afektu nego druge. Često reagovanje b. pouzan je znak niskog praga tolerancije na frustraciju. Savremena istraživanja ukazuju da se kod osoba koje su relativno često obuzete b. povećavaju šanse da obole od psihosomatskih poremećaja.
BIHEJVIOR TERAPIJA
Vrsta terapije abnormalnog ponašanja koja se zasniva na postavkama bihejviorizma. B.t. ignoriše mantalističke "uzročnike" bolesti (npr. konflikte i komplekse), i u celini se svodi na otklanjanje "simptoma". B.t. počiva na shvatanju da je poremećeno, "bolesno" ponašanje stečeno učenjem, te se učenjem i može "ugasiti". B.t. predstavlja postepen proces planskog i sistematskog odučavanja pacijenta od starog, nedelotvornog i abnormalnog stečenog ponašanja i učenje novog, uspešnog i normalnog. Prema Dž. Dolardu (Dollard) i N. Mileru (Miller), "ukoliko je neurotično ponašanje naučeno ono može da bude i odučeno podesnim korišćenjem istih onih principa koji su učestvovali u procesu učenja... Postupak psihoterapije uspostavlja skup uslova koji omogućavaju odučavanje od neurotičarskih navika i učenja novih, neneurotičarskih navika".
BIPOLARNI AFEKTIVNI POREMEĆAJ
Manično – depresivna psihoza
BIPOLARNO
Ono što ima dva pola, odnosno dve ekstremne, suprotne vrednosti. U psihologiji su bipolarne mnoge sredinske (toplo – hladno), organizmičke (introvertan – ekstravertan) i bihejvioralne varijable (napad – odbrana). Obično postoji kontinuum vrednosti b. varijable (stav, crta, faktor), koji se proteže od jednog pola (-1), preko neutralne tačke (0) do suprotne vrednosti (+1).
BRAČNO SAVETOVALIŠTE
Savetodavna institucija u kojoj stručnjaci različitih profila (lekari, psiholozi, socijalni radnici, pedagozi itd.) nastoje da pomognu zainteresovanim osobama da ostvare uspešan brak a ljudima u braku da reše svoje bračne probleme. Osobe koje žele da stupe u brak mogu u ovom savetovalištu, uz pomoć stručnjaka, da bolje upoznaju svog partnera, ali i sebe samog, u pogledu nastalih dispozicija (eventualnih opterećenja), psiholoških i psihopatoloških tendencija i crta ličnosti, te da tako naprave najbolji mogući izbor supružnika. Osobama u braku savetovalište pruža pomoć u rešavanju problema bračnog prilagođavanja, razrešavanja međusobnih konflikata, kao i pomoć u pitanjima, odnosa prema deci. Najzad, razvedene osobe u savetovalištu mogu dobiti savet kako da se prilagode novom stanju i kako da reše emocionalne probleme vezane za odvajanje od bivšeg bračnog partnera, kao i da sačuvaju dobre odnose sa decom.
BRAK
Društvena, pravno ili verski zasnovana institucija zajedničkog življenja punoletnih osoba različitog pola koja je osnov porodice i podrazumeva uzajamna prava i obaveze supružnika, kao i obaveze prema potomstvu. U braku čovek zadovoljava mnoge svoje socijalne, biološke, ekonomske i psihološke potrebe (za sigurnošću, seksom, roditeljstvom itd.). Postoji više oblika braka, zasnovanih na običajnom, verskom ili zakonskom pravu. To su monogamija, bigamija, poligamija (poliandrija ili poliginija).
 
 
  Pretraga sajta

 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u