Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Poslovna komunikacija

Poslovna komunikacija

Požljivom analizom moguće je uočiti da se ljudi uglavnom ponašaju pasivno, agresivno ili asertivno. Tokom kursa obrađuju se ovi vidovi komunikacije i njihov uticaj na odnose među ljudima i poslovne odnose, s ciljem postizanja većeg nivoa asertivnosti u timu i celom kolektivu.

Asertivnost je sposobnost ili veština osobe da se zauzme za sebe i da efikasno ispunjava vlastite interese. To je oblik ponašanja u kojem je osoba proaktivna, odnosno ima inicijativu i sama preuzima korake za ostvarenje svojih zadataka i interesa. Osoba koja se ponaša asertivno je samosvesna, samodgovorna i dobro se snalazi u konfiliktnim situacijama. Za razliku od asertivnosti, osoba koja se ponaša pasivno narušava svoja prava, interese i vrednost, ne postavlja granice u odnosu na druge ljude, u komunikaciji je nesigurna i anksiozna, često nije u stanju da preuzme odgovornost za svoje postupke. Njen cilj je da zadovolji drugog i po svaku cenu da izbegne konflikt. I na kraju, agresivna osoba za razliku od asertivne osobe, stavlja pred sebe obavezu da po svaku cenu mora dobiti ono što želi, da zna stvari bolje od drugih, da je vrednija i pametnija od drugih, ponaša se osvetoljubivo, nije sklona kompromisima, viče, preti, sklona je manipulacijama što sve zajedno utiče na atmosferu u kolektivu, remeti rad i sklad celog tima. Zato možemo reći da je asertivnost nužna za zdravo funkcioniranje pojedinca, tima ali i cele kompanije.

Istraživanja u ovoj oblasti su pokazala da asertivni pojedinci značajno brže napreduju u poslovnoj karijeri nego njihove jednako stručne neasertivne kolege. Zato su mnoge velike kompanije u svetu uvrstile trening asertivnosti u bazični paket edukacije za svoje timove.

Trening asertivnosti u kompanijama ima za cilj unapređivanje međuljudskih odnosa, stvaranje efikasnije i fleksibilnije komunikacije, što ima uticaj na smanjenje stresa i većeg zadovoljstva na poslu.

Trening asertivnosti u poslovnom kontekstu može biti održan i u vašoj firmi. Na Vaš zahtev možemo da dođemo u firmu i napraviti procenu vaših interesa i na osnovu toga da dizajniramo posebnu ponudu.

Programi koji su ponuđeni u meniju sa vaše desne strane se razlikuju po obimu tematskih celina, satima i ceni. Za detaljnije informacije možete da pogledate ponudu za oba kursa.

 
 
  Pretraga sajta
 
Pun paket
Manji paket
 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u