Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Poslovna komunikacija

Manji paket (8h)

Cilj asertivnog treninga u poslovnom kontekstu:

Jačanje asertivnosti kod pojedinaca u timu, radi efikasnije komunikacije, postizanje većeg zadovoljsta na poslu i veće produktivnosti u radu.

Tematske celine:

 • Učenje o osnovnim stilovima komunikacije: pasivni, agresivni i asertivni stil (1h);
 • Učenje o asertivnim pravima (1h);
 • Razvijanje asertivnh veština i tehnika (6h):
 • Tipovi asertivne komunikacije;
 • Veštine izražavanja pozitivnog mišljenja;
 • Veštine davanja i primanja kritike;
 • Tehnike izbegavanja manipulacije.

Očekivani rezultati:

 • Redukovanje pasivnog i agresivnog ponašanja u korist asertivnog;
 • Prihvatanje svojih asertivnih prava i asertivnih prava drugih;
 • Jačanje sistema vrednosti koji visoko vrednuje samoodgovornost i odgovornost drugih;
 • Jačanje samopouzdanja u odnosima sa drugima;
 • Razvijanje komunikacijskih veština;
 • Podsticanje kooperativnosti, timskog rada i otvorene komunikacije.

Oblik rada:

Radioničarski oblik rada što podrazumeva aktivnost svih učesnika: rad u malim grupama, parovima, individualne aktivnosti, igranje uloga itd.

Veličina grupe do 20 učesnika.

Dinamika rada:

Jedan dan, odnosno 8h, sa radovnim pauzama.

Organizator kursa:

Psihopolis institut. Plaćanje je potrebno izvršiti preko računa, pre početka kursa

Cena:

180€, bez PDV-a.

 

 
 
  Pretraga sajta
 
Pun paket
Manji paket
 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u