Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Program ličnog razvoja

Grupa za lični razvoj

Namenjena svima koji su završili neke od kurseva Psihopolis instituta i žele da nastave započeti rad na sebi uz podršku trapeuta i grupe.

Grupa za lični razvoj je forma psihološkog savetovanja koja naizmenično tretira individualne psihološke probleme. To mogu biti emocionalni problemi, nesigurnost u sebe i svoje potencijale, problemi u partnerskim odnosima, vaspitanju dece, kao i problemi u komunikaciji sa kolegama na poslu i/ili autoritetima.

Prednosti rada u grupi:

Budući da su čovekove potrebe i sukobi socijalne prirode, grupa je idealno mesto za otkrivanje nečijih sukoba i teškoća u adaptaciji. Takođe, osoba u grupi lakše stiče socijalne veštine značajne za dobru komunikaciju i međuljudske odnose, stiče bolji uvid u univerzalnost svog problema tako da je slobodnija da govori o sebi i spremnija da uči od drugoga. Grupa stvara društveni kontekst gde članovi mogu da razviju osećaj pripadanja i zajedništva, zatim dobijaju priliku da čuju mišljenje od više ljudi o problemu kojeg iznose pred grupom, kao i podršku za neke svoje stavove i mišljenja. Takođe, ova forma rada ima niže cene od individualnog savetovanja, tako da je ekonomičnija za pojedinca.

Dinamika rada

Rad se odvija u grupi do 12 učesnika, koji se sastaju jednom mesečno. Susreti traju 2h. Grupni proces nije struktuiran i novi članovi mogu da se priključe.

Cena

1.000 dinara, 2h rada.

 

 
 
  Pretraga sajta
 
Asertivni trening
Trening emocionalne pismenosti
Grupa za lični razvoj
 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u