Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Stručno usavršavanje

Trening emocionalne pismenosti - nivo za trenere

Ciljevi:

Sticanje znanja i veština potrebnih za samostalno planiranje i izvođenje Iskustvenog treninga emocionalne pismenosti na odabranoj ciljnoj grupi. To mogu biti deca i adolescenti, odrasli sa psihosocijalnim problemima, zavisnici, partnerski odnosi sa narušenim relacijama, roditelji i radni kolektivi i/ili timovi itd.

Teme:

Uvođenje u osnovne pojmove transakcione analize značajne za vođenje treninga; Ključne tačke treninga i etička pitanja; Evaluacija grupno primenjenih tretmana i prednosti grupe; Individualna primena; Informacije od značaja za formiranje i vođenje grupe.

Zasnovano na Stajnerovom konceptu i KER - modelu Z. Milivojevića.

Dinamika rada

Rad se odvija u grupi do 12 učasnika, a sastoji se od predavanja uz prezentaciju, diskusije, radom u malim grupama, role play i trenerskih zadataka. Kursevi se sastoje od pet celodnevnih radionica, u Novom Sadu se organizuje Subotom od 10.00 – 18.00h, a u Beogradu Nedeljam od 11.00 – 19.00h.

Učesnici dobijaju radni materijal u štampanoj i elektronskoj formi i sertifikat Psihopolis instituta kojim se potvrđuje završen kurs za voditelje iskustvene grupe emocionalne pismenosti u trajanju 40h.

Organizator kursa: Psihopolis institut

Cena

180€, može da se plati u dve mesečne rate.

 

 
 
  Pretraga sajta
 
Asertivni trening - nivo za trenere
Emocionalna pismenost - nivo za trenere
 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u