Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Članci o aktuelnim temama naslov

Ukoliko želite da se informišete o aktuelnim pedagoško-psihološkim temama, onda se nalazite na pravom mestu. Članci koji su izloženi poređani su po kategorijama koje možete da vidite na meniju sa vaše desne strane. Nadam se da će vam biti korisni.

 

Emocionalna pismenost

Danijela Živančević, 28.01.2010.

„Biti pametan“ obično znači imati visok koeficijent racionalne inteligencije (IQ). Međutim, savremena istraživanja pokazuju da nezavisno od IQ, društveno uspešni i lično zadovoljniji pojedinci poseduju i emocionalne veštine, kao što su: svesnost i razumevanje sopstvenih osećanja i osećanja drugih, veštine upravljanja svojim emocijama i stvaranje dobrih međuljudskih odnosa. Emocije predstavljaju vezu između čoveka i društvene sredine, odnosno čovekov odgovor na određene životne situacije. Ljudi različito emocionalno reaguju na iste životne situacije, što je u direktnoj vezi sa njihovim vrednosnim sistemom i životnim uverenjima. Drugim rečima, emocionalno ne reagujemo na bilo kakve stimuluse iz spoljašnje sredine, već samo na one koje sami ocenimo kao važne u skladu sa sopstvenim uverenjima. Emocionalna pismenost je razumevanje sopstvenih osećanja i onoga što ih uzrokuje, kao i upravljanje njima. Emocionalno pismena osoba ne omalovažava, već voli sebe i druge, i zna da to izrazi u komunikaciji. Opšti cilj učenja emocionalne pismenosti jeste naučiti da emocije rade za, a ne protiv nas, i povećati saradnju sa drugim ljudima, bez manipulacije i psiholoških Igri. Ključne tačke učenja emocionalne pismenosti 1. Povećati nivo samopoštovanja i ljubavi prema sebi i drugima. Svaki čovek ima potrebu da ostvari odnose sa drugima koji će se temeljiti na odanosti, privrženosti i ljubavi. Osnova ovakvih odnosa je da čovek ceni sebe samog i ljude sa kojima je u kontaktu, a nezadovoljavanje ovih potreba ima vrlo teške i negativne posledice. Otuđen, razočaran i usamljen čovek prestaje da veruje drugima i zatvara se u sebe, ne ulazi u intimne odnose i neprekidno strahuje od razočarenja i odbačenosti. Zbog toga je temelj emocionalne pismenosti ljubav prama sebi i drugima. 2. Redukovanje negativne samokritike i negativne kritike drugih. Deo našeg identiteta koji upućuje destruktivne poruke nazivamo Negativni Kritikujući Roditelj. Kada osoba deluje iz ovog dela svog identiteta, ona obezvređuje i ponižava i sebe i druge i negativno utiče na svoje emocionalno i psihičko zdravlje, kao i na relacije koje ima sa drugima. Zato je važno naučiti da aktivno prepoznajemo i smanjimo uticaj ovog dela našeg identiteta. 3. Usvajanje veština emocionalno pismene komunikacije. Ova tačka je posvećena savladavanju komunikacijskih veština (kako uputiti i primiti pohvalu i kritiku, kako reći „Ne“ a ostati prijatelj, šta uraditi sa intuitivnim predpostavkama itd.). 4. Uzročnost. Uočavanje povezanosti misli, osećanja i ponašanja vod do boljeg razumevanja uzroka naših emocionalnih reakcija. U ovom delu se obrađuju i pozitivne funkcije neprijatnih osećanja. 5. Iskrenost i direktna komunikacija naspram manipulacije i psiholoških Igri.

 
 
  Pretraga sajta
 
Emocije
Partnerski odnosi
Komunikacija
Vaspitanje
Samopouzdanje
Narkomanija
Kockanje
Razno
 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u