Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Stručno usavršavanje

Asertivni trening - nivo za trenere

Ciljevi:

Obuka budućih trenera za samostalno vođenje Iskustvenog treninga asertivnosti na odabranoj ciljnoj grupi. To mogu biti adolescenti i odrasli sa psihosocijlanim problemima, osobe sklone da reaguju agresivno ili pasivno u komunikaciji, partnerski odnosi, roditelji, zavisnici i radno okruženje u cilju poboljšanja međuljudskih odonosa i sistema. Takođe, učesnici će imati priliku da unaprede svoje asertivne veštine i samopouzdanje.

Teme:

Asertivnost – konstrukt i pojam; Filozofske osnove; Istorijski okvir i ključne tačke treninga; Razumevanje koncepta referentnog okvira; Osnovne informacije značajne za formiranje grupe; Etička pitanja; Radionica kao metod rada; Iskustveno učenje; Facilitacija i uloga voditelja u grupnom procesu.

Zasnovano na konceptu Artur J. Lange i Patricia Jakobowski.

Dinamika rada

Rad se odvija u grupi do 12 učasnika, a sastoji se od predavanja uz prezentaciju sa visokim stepenom sistematičnosti i logičkom strukturom, diskusije, radom u malim grupama, role play i trenerskih zadataka. Kursevi se sastoje od pet celodnevnih radionica, u Novom Sadu se organizuje Subotom od 10.00 – 18.00h, a u Beogradu Nedeljom od 11.00 – 19.00h.

Učesnici dobijaju radni materijal u štampanoj i elektronskoj formi i sertifikat Psihopolis instituta kojim se potvrđuje završen kurs za voditelje iskustvene grupe asertivnog treninga u trajanju 40h.

Organizator kursa: Psihopolis institut

Cena

180€, može da se plati u dve mesečne rate.

 

 
 
  Pretraga sajta
 
Asertivni trening - nivo za trenere
Emocionalna pismenost - nivo za trenere
 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u