Psihoedukacija Beograd Novi Sad
Psihoterapija i savetovanje Program ličnog razvoja Stručno usavršavanje Poslovna komunikacija Članci o aktuelnim psihološkim temama Biografija Kontakt
Psihoterapija i savetovanje

Izraz psihoterapija vodi poreklo iz medicinskog modela koji zastupa mišljenje da su psihički poremećaji  uzrokovani  biološkim procesima. Ova se paradigma često naziva modelom bolesti što je psihoterapiju ograničilo na metod koji je primenljiv samo na bolesne.

Međutim, danas je zastupljenije mišljenje da je psihoterapija suviše dobra da bi se ograničila samo na bolesne, odnosno pokazalo se da je psihoterapijski postupak veoma koristan i za mentalno zdrave ljude koji imaju psihosocijalne probleme.

Svi oblici psihoterapije imaju slične opšte ciljeve:

  • Ponovo uspostavljanje nekih narušenih nivoa funkcionisanja;
  • Eliminisanje simptoma;
  • Omogućavanje ličnog rasta individue.

Kako izgleda psihoterapijski proces?

Svaki psihoterapijski postupak počinje inicijalnim intervjuom, koji ima za cilj da pruži najvažnije informacije o klijentu i njegovim problemima zbog kojih dolazi na terapiju, kao i da pruži klijentu osnovne informacije o tome šta može da očekuje od terapije i terapeuta.

Zatim se definiše terapijski ugovor, koji pored raznih tehničkih detalja (dinamika rada, poverljivost podataka i slično) podrazumeva jasno definisanje problema zbog kojeg klijent dolazi i cilja koji želi da postigne. Terapeutov zadatak u ovom delu jeste razumevanje stvarnih klijentovih želja i potreba i realistično definisanje ciljeva tretmana.

U toku same terapije usmereni smo na zdrave potencijale, a ne na patološke procese. To postižemo tako što neprestalno podstičemo samosvesnost, samoodgovornost i uvid u sapstvene postupke sa ciljem da osoba uvidi da često pod uticajem zabluda  i prisilnih motivacija procenjuje svet oko sebe, druge i sebe što dovodi do toga da oslabljuje svoju energiju da funkcionalno donosi odluke, kvalitetno živi i razvija se.

Najčešći problemi zbog kojih osobe dolaze na terapiju su dugotrajna neprijatna osećanja, problemi u komunikaciji i vaspitanju, partnerskim odnosima, zatim narkomanija, patološko kockanje i slično.

Ukoliko želite da pročitate nešto više o pomenutim problemima možete pogledati meni sa vaše desne strane. Obavezno je zakazivanje tretmana.

 
 
  Pretraga sajta
 
Dugotrajna neprijatna osećanja
Problemi u partnerskim odnosima
Problemi u komunikaciji
Problemi u vaspitanju
Nizak nivo samopouzdanja
Narkomanija
Kockanje
 

Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 6.05.2018.
Emocionalna pismenost – 25.03.2018.


Program ličnog razvoja
Asertivni trening – prijave u toku
Emocionalna pismenost – prijave u toku
Stručno usavršavanje
Asertivni trening – 4.02.2018.
Emocionalna pismenost – maj, 2018.

Prijava za kurs
Psihopolis institut
TA centar
Društvo psihoterapeuta Srbije
 
Telefonsko savetovanje Rečnik psiholoških pojmova Pratite grupu na Fecebook-u